آموزش sql server - پرند

نرم افزار SQL Server یكی از محبوب ترین و قدرتمندترین نرم افزارهای طراحی و مدیریت بانک های اطلاعاتی رابطه ای می باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا مشاوره خرید با شماره تماس درج شده و یا از طریق گفتگوی آنلاین با کارشناسان ما در ارتباط باشید .
84,000 10% 75,600

در این دوره آموزشی شما با نحوه نصب SQL Server و برنامه SSMS آشنا شده، و نحوه ی اتصال به PowerShell را خواهید آموخت. همچنین روش های مختلف ایجاد یک بانک اطلاعاتی، کار با انواع داده، طراحی جداول، کار با کلید اصلی؛ طراحی Indexها و قیدها و وارد کردن داده ها از دیگر مطالبی است که در این دوره آموزشی فراخواهید گرفت.

در دوره متوسط این آموزش با بررسی روابط میان جداول و مفهوم نرمال سازی، دستورات DQL را مورد مطالعه قرار داده و با نگاه دقیقی به دستورات دستورات Join و جداول Bridge، با توابع تجمعی و انواع مختلف عملگرها بصورت کامل آشنا خواهید شد. علاوه بر این، کاربرد Sub Query، توابع رتبه بندی، دستور شرطی Case و دستورات DML و DDL از دیگر مباحثی است که بصورت کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در دوره پیشرفته نیز ابتدا به بررسی کامل انواع توابع پرداخته، سپس اصول کار با Schema و View را فراخواهید گرفت. علاوه براین در این دوره آموزشی، نحوه کار با Stored Procedureها، Triggerها و تراکنش ها را خواهید آموخت که این مباحث با آموزش هایی نظیر کنترل جریان دستورات، ویژگی Isolation، کار با Indexها، روش های پشتیبان گیری، دستورات DDM و رمزگذاری تکمیل شده است.

این بسته شامل ۲ عدد DVD ٩ گیگابایتی حاوی نرم افزار Microsoft SQL Server 2019، دوره های مقدماتی، متوسط و پیشرفته آموزش SQL Server می باشد.

این محصول با شناسه اثر ۰۷۴۰۸۲-۰۲۳۷۸-۸ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است.

آموزش ۲۰۱۹ SQL Server پرند
نرم افزار SQL Server
این دیسک شامل نسخه ۶۴ بیتی از نرم افزار Microsoft SQL Server Enterprise 2019 به منظور استفاده در آموزش SQL Server 2019 می باشد. نرم افزار Microsoft SQL Server ۲۰۱۹ بر روی Windows ۱۰ و Windows Server 2016 یا نسخه های جدیدتر از آن قابل نصب خواهد بود. برای مشاهده مراحل نصب این برنامه می توانید به راهنمای نصب نرم افزار در داخل دیسک مراجعه کنید.
١ – مفاهیم اولیه
مقدمه – آشنایی با SQL Server – مبانی کار با SQL Server – مفهوم Instance

٢ – نصب SQL Server
آغاز فرایند نصب – تنظیم ویژگی ها – تنظيم Collation – تنظیمات امنیتی

٣ – ارتباط با SQL Server
سرویس SQL Server – کار با Configuration Manager – ارتباط CMD و SQL Server

۴ – کار با SSMS
ورود به Management Studio – محيط عمومی برنامه – کادر Login Properties

۵ – حساب های کاربری
حساب کاربری Sa – ورود توسط Sa – ایجاد حساب کاربری جدید

۶ – پایگاه داده
مفهوم پایگاه داده – مدل های Database – اتصال توسط PowerShell – پایگاه داده و PowerShell – پایگاه داده و SSMS

٧ – مدیریت فایل ها
کار با فایل های ثانویه – کنترل حجم فایل

٨ – امکانات سربرگ Options
امکانات سربرگ (Options (۱ – امکانات سربرگ (Options (۲

٩ – مفاهیم ابتدایی
نصب Database نمونه – مفهوم SQL و T-SQL – گروه بندی دستورات SQL – نام گذاری Objectها

١٠ – ایجاد Database
ایجاد (Database (۱ – ایجاد (Database (۲

١١ – ایجاد جدول
ایجاد جدول

١٢ – انواع داده (۱)
مفهوم Data Type – گروه Exact Numeric – گروه Approximate Numeric – گروه Date And Time

١٣ – انواع داده (۲)
گروه Character Strings – انواع داده Unicode – گروه Binary Strings

١۴ – طراحی جدول نمونه
طراحی جدول نمونه (۱) – طراحی جدول نمونه (۲) – طراحی جدول نمونه (۳)

١۵ – کار با کلید اصلی
مفهوم Primary Key – درج کلید اصلی – مقدار دهی کلید اصلی

١۶ – ذخیره تغییرات
ذخیره تغییرات

١٧ – کار با Index
مفهوم Index – ایجاد Index – استفاده از Index

١٨ – کار با قيدها
کار با Not Null Constraint – کار با Check Constraint – کار با Unique Constraint – کار باPrimary Key Constraint – کار با Default Constraint

١٩ – وارد کردن داده ها
وارد کردن داده های (CSV (۱ – وارد کردن داده های (CSV (۲ – وارد کردن فایل های Flat

٢٠ – آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

آموزش ۲۰۱۹ SQL Server پرند-آموزش sql serve
آموزش SQL Server – دوره متوسط

١ – روابط میان جداول
مفهوم رابطه میان جداول – ایجاد Foreign Key – تضمين Referential Integrity – ایجاد Relationship

٢ – نرمال سازی
مفهوم نرمال سازی – تقسيم محتویات جدول – اجرای نرمال سازی

٣ – کار با دستور Select
کاربرد دستورSelect – استخراج اطلاعات (۱) – استخراج اطلاعات (۲) – استخراج اطلاعات (۳)

۴ – کار با دستور Where
کاربرد دستور Where – عملگر And و دستور Where – عملگر Like و دستور Where

۵ – کار با بانک اطلاعاتی PUBS
روش Detach بانک اطلاعاتی – روش Attach بانک اطلاعاتی – ایجاد بانک اطلاعاتی PUBS – استخراج اطلاعات از (PUBS (۱ – استخراج اطلاعات از (PUBS (۲ – کار با جداول دارای رابطه

۶ – کاربرد دستورات Join
کار با دستور Inner Join – کار با دستور Outer Join – سایر حالت های دستور Join

٧ – کاربرد جدول Bridge
مفهوم جدول Bridge – ایجاد جدول Bridge

٨ – مدیریت Relational Databases
استخراج اطلاعات توسط Bridge – انواع رابطه میان جداول – استخراج اطلاعات از چند جدول

٩ – توابع و جداول
کاربرد توابع تجمعی – توابع و جداول Bridge – توابع و جداول دارای رابطه

١٠ – گروه بندی و شرطی سازی
کار با دستور Group By – کار با دستور Having

١١ – کار با Sub Query
مفهوم Sub Query – کاربرد عملگر منطقی (In (۱ – کاربرد عملگر منطقی (In (۲ – کاربرد عملگر Exists

١٢ – کاربرد Sub Query
تبدیل Sub Query به جدول رابطه – کاربرد عملگر Union – عملگرهای Intersect و Except – تقدم عملگرهای منطقی

١٣ – توابع رتبه بندی
کاربرد توابع رتبه بندی – انواع توابع رتبه بندی

١۴ – دستور شرطی Case
ساختار ساده دستور Case – ساختار پیشرفته دستور Case

١۵ – دستور CTE
کاربرد دستور CTE – عملکرد دستور CTE

١۶ – مفهوم DML
مفهوم DML

١٧ – انواع دستورات DML
کار با دستور (Insert (۱ – کار با دستور (Insert (۲ – کار با دستور (Update (۱ – کار با دستور (Update (۲ – دستورهای Delete و Truncate – کار با دستور Select Into

١٨ – دستورات DDL
کار با دستور Create – کار با دستورات Alter و Drop

١٩ – جدول موقت
کار با جدول موقت – دامنه جدول موقت – کاربرد جدول موقت

٢٠ – آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

آموزش ۲۰۱۹ SQL Server پرند-آموزش sql serve
آموزش SQL Server – دوره پیشرفته
١ – توابع SQL
انواع توابع SQL – کار با تابع Cast – کار با تابع Convert – کار با توابع Date And Time

٢ – توابع Scalar
انواع توابع منطقی – انواع توابع ریاضی – توابع Metadata

٣ – توابع String
کار با توابع Char و CharIndex – کار با تابع Concat – توابع Left، Rightو Substring – انواع توابع رشته ای

۴ – توابع سیستمی
توابع Identity و IsNull – توابع IsNumeric و NewId

۵ – توابع User Defined
مبانی تعریف توابع – کاربرد متغیرها – مفاهيم Batch و Scope – ایجاد یک تابع – ایجاد بدنه تابع – کار با توابع User Defined

۶ – کار با Schema و View
مفهوم Schema – استفاده از Schema – ایجاد یک View – کار با Viewها

٧ – کار با Stored Procedureها
کاربرد Stored Procedure – ایجاد Stored Procedure – نقش System Stored Procedure

٨ – کار با DML Trigger
مفهوم DML Trigger – کاربرد DML Trigger

٩ – کار با DDL Trigger
مفهوم DDL Trigger – کاربرد DDL Trigger – غیر فعال کردن Trigger

١٠ – کار با Transaction
مفهوم Transaction – تراکنش های AutoCommit – تراکنش های Implicit – تراکنش های Explicit

١١ – کنترل جریان دستورات
دستورات Try – Catch – تکنیک Save Point

١٢ – ویژگی Isolation
مفهوم Isolation – حالت Read Uncommitted – انواع Isolation Level

١٣ – کاربرد دستور While
کاربرد دستور While

١۴ – کار با Indexها
ایجاد گزارش Indexها – بازسازی Indexها

١۵ – پشتیبان گیری دستی
روش پشتیبان گیری دستی – بازگردانی فایل پشتیبان – پشتیبان گیری Differential

١۶ – پشتیبان گیری خودکار
روش پشتیبان گیری خودکار – زمان بندی پشتیبان گیری – انتخاب روش پشتیبان گیری – اجرای پشتیبان گیری خودکار

١٧ – انواع نقش های کاربری
نقش های سطح سرور – نقش های سطح Database – اعطای مجوز جدید

١٨ – کار با DDM
مفهوم DDM – اجرای Masking

١٩ – رمزگذاری
مفهوم رمزگذاری – فرایند رمزگذاری – فرایند رمزگشایی – حذف رمز از روی فیلدها

٢٠ – آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

مشخصات محصول 🔻
شماره مجوز 8-02378-074082
مرجع صادر کننده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع دیسک DVD9
تعداد دیسک 2 حلقه
مدت آموزش 900 دقیقه
سایر توضیحات 🔻
- 194 درس ✔️
- به همراه نرم‌افزار SQL Server ✔️
قفل سخت‌افزاری دارد
شناسه کالا: 3584779
اشتراک‌گذاری

شبکه‌های اجتماعی:

آدرس کوتاه شده‌ی صفحه: برای کپی کردن لینک روی آن کلیک کنید
نظرات
  ارسال نظر
  • - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
  • - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
  • - لطفا فارسی بنویسید.
  • - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
  • - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد