آموزش جامع ریاضی و آمار mathbox بهکامان

این مجموعه شامل یک دوره ۲۵ ساعته آموزش جامع ریاضی و آمار در محیطی صددرصد چندرسانه‎ای، فارسی و تصویری است که بررسی و دوره تعدادی از معروفترین و پرکاربردترین نرم‎افزارهای تحلیلی در این زمینه را نیز پوشش میدهد.
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا مشاوره خرید با شماره تماس درج شده و یا از طریق گفتگوی آنلاین با کارشناسان ما در ارتباط باشید .
45,000 20% 36,000

آموزش جامع ریاضی و آمار mathbox

 • دوره‎های آموزشی ریاضیات و آمار
 • محیط %۱۰۰ چندرسانه‎ای، با حل تمارین عملی ویژه
 • ۲۵ ساعت آموزش به همراه فایل مثالها و تمارین
 • مجهز به متد آموزشی چندرسانه‎ای

  آموزش جامع ریاضی و آمار :

  از جمله این نرم‎افزارها میتوان به نرم افزار تحلیلی لیزرل اشاره کرد که جهت محاسبات تحلیل عاملی به منظور تحلیل واریانس بر مبنای توصیف آنها بین چند متغیر وابسته استفاده میشود. همینطور نرم افزار Minitab که ابزاری است کامل برای آنالیز اطلاعات، تجزیه و تحلیل آماری و محاسبات ریاضی. نرم افزار دیگری که در این بسته آموزشی به آن پرداخته میشود، نرم افزار R است که یک محیط نرم افزاری و در واقع یک زبان برنامه ‎نویسی است که برای محاسبات ریاضی و آماری به کار میرود.

  Splus ،Stata و Statistica سه نرم افزار کاربردی و بسیار سودمند دیگری هستند که در این بسته آموزشی مورد بررسی قرار میگیرند.

  Splus نرم افزاری است جهت تحلیل کمی مدلها و داده‎های آماری، Stata که نرم‎افزار تحلیلی چند منظوره بوده، علاوه بر تجزیه تحلیل آماری و ترسیم انواع نمودار، جهت برنامه نویسی، شبیه سازی و مدیریت اطلاعات هم به کار میرود.

  نرم افزار Statistica که یک نرم افزار کاملا حرفه‎ای و تخصصی بوده، جهت محاسبات آماری و ریاضی و نیز کنترل کیفیت به کار گرفته میشود.

  محصول پیش رو، به بهترین و کاملترین نحو ممکن، به صورت کاملا فارسی، تصویری و چندرسانه‎ای، به آموزش جامع ریاضی و آمار می‎پردازد.

  آموزش جامع ریاضی و آمار mathbox

  مباحث آموزش جامع ریاضی و آمار به تفصیل، به شرح زیر می‎باشد:

  مباحث آموزش لیزرل
  درباره نرم افزار، تحلیلهای پایه
  متغیرهای پنهان، ترسیم نمودار مسیر
  دستور Data Screening
  توزیع برنولی، معرفی و ترسیم نمودارها
  Bar Chart، نمودار دایره‎ای
  نمودار Histogram، نمودار پراکنشی
  نمودار ماتریس پراکنشی بر پایه چند متغیر
  ۳D Bar Chart،Box&Whisker Plot
  مدلهای چند سطحی خطی، غیر خطی
  مدلهای خطی عمومی
  توزیع Poisson و Multinomial
  مباحث آموزش اِستَتا

  درباره نرم افزار، مدیریت داده‎ها، ویرایش داده‎ها:

  دسترسی به مشخصات ساختاری داده‎ها
  اختصاص برچسب ها به مقادیر دلخواه متغیرها
  توصیف آماری ساده از متغیرها
  تحلیل‎های پایه، آمار استنباطی
  آزمون مقایسه میانگین، ارتباط بین متغیرها
  نگاهی به چند نمودار، رگرسیون خطی و غیر خطی
  Logistic Regression
  تحلیل جدول واریانس، ترسیم و تحلیل انواع نمودار
  نمودار پراکنشی با خط رگرسیون درجه ۲
  نمودار خطی، نمودار ماتریس پراکنشی
  نمودار هیستوگرام، ترسیم نمودار تلفیقی
  نمودار جعبه‎ای، نمودار میله‎ای
  نمودار ناحیه‎ای، نمودار نوع Contour
  تحلیلهای پیشرفته، شبیه‎سازی مقادیر گمشده
  متد شبیه سازی مونت کارلو (دستورmi estimate)
  تحلیل تناظر، تحلیل عاملی، تحلیل بقا
  مدلسازی معادله ساختاری
  Weibull Regression
  رگرسیون روی عرض از مبدأ
  نگاهی به نمودارهای سری زمانی
  مباحث آموزش مینی تب
  آشنایی کلی با Minitab، داده‎ها و پارامترهای آماری
  نمایش داده‎های کیفی: Bar Chart,Pie Chart,Pareto Chart
  کد گذاری: عددی به عددی, عددی به متنی
  نمودار استخوان ماهی Fish Bone Diagram، نمودار پراکنش
  نمایش داده‎های کمی، بافت نگار Histogram
  انواع نمودار شاخه و برگ، نمودارهای کنترل Control Chart
  تجزیه و تحلیل کارآیی فرآیند Process-Capability Analysis
  آزمون فرض Test Of Hypothesis، گراف طرح خطی Line Plot
  گراف طرح توزیع احتمال Probability Distribution Plot
  مباحث آموزش اس.پلاس

  آموزش جامع ریاضی و آمار mathbox

  درباره نرم افزار، مدیریت داده‎ها، تحلیلهای پایه:

  توزیع اعداد تصادفی بر پایه توزیع یکنواخت، محاسبه مقدار احتمال
  محاسبه مقدار تابع چگالی، محاسبه چندک ها، دستور Mean
  محاسبه دامنه مقادیر، واریانس ریشه دوم، چولگی و کشیدگی
  دستور Summery، رسم نمودار هیستوگرام دو متغیر
  نمایش مشاهداتی خاص وابسته به شرطی دلخواه
  چک کردن وضعیت برازش مدل، بررسی بهینه بودن و نبودن مدل، نمایش خط برازش
  تحلیل و بررسی خروجی، تحلیل‎های استنباطی، استنباط آماری بر پایه یک و یا چند نمونه
  رسم نمودارهای هیستوگرام، جعبه‎ای، تابعی و پراکنشی
  Wilcoxon Signed-Rank Test
  F Test for Variace equality Welch Modified Two-Sample t-Test
  رسم نمودارهای خطی برای ارتباط بین دو متغیر، آزمون فرض استقرار صفر
  Kendall’s Rank Correlation Tau،Chi-Square Goodness of Fit Test
  One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test of Composite Normality
  Two-Sample Kolmogorov-Smirnov Test of Composite Normality
  رگرسیون، مدلسازی مبتنی بر رگرسیون، رگرسیون چند گانه، دستور Summery
  بررسی دیداری ماتریس پراکنشی، برازش رگرسیون عادی، برازش رگرسیون robust
  مقایسه نموداری، رسم نمودارهای جعبه‎ای متغیرهای مستقل
  با گروه‎بندی روی متغیرهای وابسته، تحلیل واریانس و کاربرد آن
  رسم نمودار میانگین نمونه‎ای، رسم نمودار تشخیصی، تحلیل hexbin
  تحلیل واریانس معکوس متغیر پاسخ، مقایسه چندگانه، تحلیلهای پیشرفته
  تحلیل مؤلفه‎های اصلی، تحلیل عاملی، تحلیل خوشه‎ای، بررسی نمودار زمان بقا
  مباحث آموزش آر

  درباره نرم افزار، مدیریت داده‎ها، فراخوانی داده‎ها از پرونده خارجی:

  دستور read.Table، دستور read.DIF، دستور read.CSV
  دستور ftable، دستورread.mtb، دستور read.s،دستورread.Spss
  انواع داده‎ها، تحلیلهای پایه، بررسی انواع نمودارهای
  هیستوگرام، جعبه‎ای، پراکنشی، ساقه و برگ و …
  Shapiro_Wilk Test،One_Sample Kolmogorov_Smirnov Test
  Welch Two Sample T_Test
  Two Sample T_Test،Wilcoxon rank sum Test
  مدلهای خطی و غیر خطی و برازش خطی عمومی
  مدلهای برازش غیر خطی، رگرسیون کمترین مربعات
  بررسی نمودارهای تشخیص و کمینه مربعات غیر خطی
  تحلیلهای پیشرفته، تحلیل رگرسیون دو جمله‎ای منفی
  تحلیل رگرسیون دو جمله‎ای منفی برای داده‎های سانسور شده
  تحلیل رگرسیون دو جمله‎ای منفی برای مشاهداتی با پاسخ صفر
  تحلیل همبستگی دو سویه چند متغیره، استاندارد ضرایب همبستگی
  مباحث آموزش اِستَتیستیکا

  درباره نرم افزار، آغاز کار با نرم افزار، مدیریت متغیرها:

  آشنایی با پنجره تحلیل،تحلیلهای پایه
  بررسی پنجره‎ای Basic Statistics، Descriptive Statistics
  GRM Multiple Regression،Multiple Linear Regression
  پنجره Multiple Regression Results،Residual Analysis
  تحلیلهای ناپارامتری، تحلیل نوع ۲*۲ Tables
  تحلیل نوع Comparing Two Dependent Samples
  تحلیل نوع Comparing Two Independent Samples
  تحلیل نوع Observed versus expected
  تحلیل نوع Correlations Speaman,Kendall Tau ,Gamma
  تحلیل نوع Vomparing Multiple Indep Samples
  آمار صنعتی، طرح آزمایشها، کنترل کیفیت، تحلیل روند
  تحلیل نوع Mixture designs an triangular surfaces
  Multiple SUSUM Chart ،Pareto Chart Analysis
  مدلهای خطی و غیر خطی و مدل رگرسیون خطی
  رگرسیون COX، تفسیر روند سری، تحلیل طیفی (تحلیل فوریه)
  تحلیلهای پیشرفته، تحلیل آماری چند متغیره، تحلیل خوشه‎ای
  تحلیل تناظر (تحلیل تکمیلی)، تحلیل نوع Gage Linearity، کاهش بُعد

  آموزش جامع ریاضی و آمار در این محصول، به همراه حل تمرینهای متعدد بوده، فایل مثالها و تمارین را نیز شامل می‎شود.

مشخصات محصول 🔻
شماره مجوز ۰۴۲۰۸۰ - ۰۰۲۸۲ - ۸
مرجع صادر کننده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع DVD
تعداد 6
متد آموزشی چند رسانه ای
مدت آموزش 25 ساعت
ناشر بهکامان
شناسه کالا: 3675548
اشتراک‌گذاری

شبکه‌های اجتماعی:

آدرس کوتاه شده‌ی صفحه: برای کپی کردن لینک روی آن کلیک کنید
نظرات
  ارسال نظر
  • - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
  • - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
  • - لطفا فارسی بنویسید.
  • - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
  • - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد