سلامت

بازدید:
با این خوراکی‌ها، بی‌حالی را فتیله پیچ کنید!

با این خوراکی‌ها، بی‌حالی را فتیله پیچ کنید!

اُولو مارکتاُولو مارکت
جمعه 22 بهمن 1400 - 05:56
اونایی که صبح دیر از خواب بیدار میشن بخونن

اونایی که صبح دیر از خواب بیدار میشن بخونن

اُولو مارکتاُولو مارکت
جمعه 8 مرداد 1400 - 07:30
ادعای تاثیر 94.5 درصدی واکسن کرونای «مدرنا»

ادعای تاثیر 94.5 درصدی واکسن کرونای «مدرنا»

اُولو مارکتاُولو مارکت
سه شنبه 27 آبان 1399 - 09:35
چای ماچا چیست و چه خواصی دارد؟

چای ماچا چیست و چه خواصی دارد؟

اُولو مارکتاُولو مارکت
سه شنبه 27 آبان 1399 - 07:04
سؤال زیاد است، اما امید به واکسن فایزر واقعی است

سؤال زیاد است، اما امید به واکسن فایزر واقعی است

اُولو مارکتاُولو مارکت
پنجشنبه 22 آبان 1399 - 00:40
واکسن کرونا آکسفورد قبل از کریسمس عرضه خواهد شد

واکسن کرونا آکسفورد قبل از کریسمس عرضه خواهد شد

اُولو مارکتاُولو مارکت
دوشنبه 5 آبان 1399 - 18:30